Localizare

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”

DSC_0015Copiii sunt atat prezentul cat și viitorul parohiei. A lucra cu ei și pentru ei înseamnă a modela caractere dar și de a aduce un suflu tânăr în viața comunității. Pornind de la porunca Mântuitorului ,,Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!” în misiunea pastorală dar si în urcușul duhovnicesc al fiecăruia, a oferi o șansă copiilor de a se apropia de Hristos și de ajutorul Lui, în descoperirea potențialului de dezvoltare personală, este o oportunitate și pentru noi. Aceasta pentru că, apropierea de ei ne aduce mai aproape de împărăția lui Dumnezeu, după cuvintele Mântuitorului ,,că a unora ca acestora este împărăția cerurilor”.
Activitățile desfășurate în cadrul Centrului ,,Alege Școala” din Parohia Holm s-au desfășurat pe trei direcții:

a) remediere școlară la limba română și matematică (profesor activități centru)

b) ,,școală de duminică” sau întâlniri catehetice (coordonator centru)

c) întâlniri cu părinții copiilor beneficiari ai proiectului.

DSC_0020

La aceste întâlniri au participat un număr de aproximativ 25 de copii din satul Holm. Întâlnirile având ca scop descoperirea potențialului de învățare, a abilităților și aptitudinilor, redescoperirea valorilor morale și creștine. Aceste întâlniri și-au atins scopul, copiii putându-se exprima liber fără bariere sau sub constrângerea notelor sau calificativelor. Faptul că numărul acestora a depășit pe cel din grupul țintă, a demonstrat că atât conținuturile cât și mediul a fost atractiv. De aceea, ei vin cu drag, entuziasm și cu dorința de a progresa și de a învăța lucruri noi. Din cauza faptului că satul Holm este izolat și are o comunitate restrânsă, activitățile desfășurate în cadrul proiectului reprezintă pentru ei un eveniment.